بیوگرافی

نام و نام خانوادگی : فریدون اله یاری

 

آدرس پست الکترونیک : fereidounallahyari@gmail.com

 

آدرس صفحه خانگی : http://ltr.ui.ac.ir/~f.allahyari

سوابق

دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی : تاریخ
رتبه علمی: استاد تمام
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
تخصص: تاریخ اجتماعی ایران