کنفرانس گردشگری

توسطمدیردر تاریخ ۳۰ مرداد, ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار جشنواره ، فریدون الهیاری رئیس جشنواره و مدیر کل اداره میراث، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در نشست خبری جشنواره...

آبراهه دوران صفوی در اصفهان حفاظت و ثبت شد

توسطمدیردر تاریخ ۲۲ تیر, ۱۳۹۶

مدیرکل میراث فرهنگی استان از تثبیت و نگهداری آبراهه صفوی کشف شده در ایستگاه مترو دروازه دولت اصفهان، برای اولین بار در ایران با استفاده...

سیل گردشگر در اصفهان راه افتاد

توسطمدیردر تاریخ ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶

به باور مدیرکل میراث فرهنگی و #گردشگری استان #اصفهان، سفر بیش از ۸۳ هزار گردشگر خارجی در نوروز امسال در چند دهه ی اخیر بی سابقه بوده است....

بیشتر تمام اخبار بارگذاری شد