کتب

۱- تاریخ حرف ، صنایع ، تجارت استان اصفهان از دوره باستان تا انقلاب اسلامی, نشر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی استان اصفهان-شهید حسین فهمیده, ۱۳۹۳

۲- اعراب و راهبرد نظام ساسانی در بین‌النهرین ، خلیج فارس و جزیره‌العرب, نشر امیرکبیر, ۱۳۹۳

۳- مبانی تاریخ اجتماعی ایران(۱۸۱ص), نشر پرسش, ۱۳۹۱

۴- نظام ایالات در دوره ایلخانی, نشر ادب امروز, ۱۳۸۹

 

پژوهش ها

تاریخ حرف، صنایع و تجارت در استان اصفهان, قراردادهای مستقل با ارگانها و صنایع