کارگروه توسعه گردشگری سه استان

توسطمدیردر تاریخ 21 آگوست, 2017

نشست کارگروه توسعه گردشگری سه استان به میزبانی شهر اصفهان، و مشارکت استانهای اصفهان، قم، مرکزی با حضور دکتر اله یاری محورهای جلسه : – هم...

کنفرانس گردشگری

توسطمدیردر تاریخ 21 آگوست, 2017

به گزارش خبرنگار جشنواره ، فریدون الهیاری رئیس جشنواره و مدیر کل اداره میراث، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در نشست خبری جشنواره...

آغازانقلاب بزرگ صنعت گردشگری کشور در نصف جهان

توسطمدیردر تاریخ 21 آگوست, 2017

صنعت گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح محلی وملی می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی باشد، بخصوص در زمانی که سود...

بیشتر تمام اخبار بارگذاری شد