فریدون الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان شد

توسطمدیردر تاریخ 29 سپتامبر, 2014

فریدون الهیاری به عنوان مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در طی حکمی از سوی رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب شد. به گزارش خبرگزاری...