فریدون الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان شد

توسطمدیردر تاریخ ۷ مهر, ۱۳۹۳

فریدون الهیاری به عنوان مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در طی حکمی از سوی رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب شد. به گزارش خبرگزاری...